ХЯНАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.
2023-03-03

Соёлын яамнаас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу “Музейн нээлттэй өдрүүд” арга хэмжээний хүрээнд аймгийн Музейгээс зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаа, арга хэмжээнүүдийн аюулгүй байдал,үйлчилгээний чанарт 2023 оны 03дугаар сарын 02-05-ны өдрүүдэд хяналт тавьж ажиллаж байна. Хяналтын явцад музейг сонирхож ирсэн хүүхэд багачуудын аюулгүй байдалд түлхүү анхаарч, зохион байгуулан явуулж байгаа үйл ажиллагаа, арга хэмжээнүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв. Хяналтаар холбогдох хяналтын хуудасны үнэлгээгээр эхний өдрийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт 35,29% тай ба хоёр дахь өдрийн хэрэгжилт 70,5% тай байна.

# Сэдвүүд
МЭДЭЭ