СОЁЛЫН БҮТЭЭЛЧ САРЫН ХҮРЭЭНД БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ ХИЙГДСЭН АЖЛУУД
2022-11-04

Дэлүүн сумын Соёлын төвөөс бусад төрийн байгууллагуудтай соёлын хамтын ажиллагааг улам их өргөжүүлэх, бага насны хүүхдийг бага наснаас нь номтой нөхөрлүүлэх, гар утаснаас аль болох холдуулах зорилгыг агуулсан “ХҮН БОЛОХ БАГАСАА “ХҮЛЭГ БОЛОХ УНАГАНААСАА” сэдэвт номын сангийн ажлыг 1, 2 дугаар цэцэрлэгт явуулж, дэлгэцээр үлгэрийн хүүхэлдэйн киног үзүүлэн, ярьдаг номоор дуу хөгжим сонсгох зэрэг соёлыг түгээсэн үйл ажиллагаа явуулав

# Сэдвүүд
Uncategorized