СОЁЛЫН БҮТЭЭЛЧ САРЫН АЖИЛ
2022-11-04

Номын сангаас “Үндэсний бичиг соёл” –ыг сурталчлах өдөрлөг 1 дэх долоо хоногт аймгийн Төв номын сангаас 11-р сарын 01,02 -ны өдрүүдэд “Соёлын өртөөчилсэн аялал” сэдэвт номын сангийн танилцуулга, аяллыг Цагдаагийн газрын 30 албан хаагчид болон Ус Цаг Уур Орчин Шинжилгээний Төвийн 16 албан хаагч нийт 46 албан хаагчдад номын сангийн үйл ажиллагааг танилцуулах, шинэ номын үзэсгэлэн гаргах, “Ном уншихын ач тус” сэдэвт зөвлөмж, лекц унших, үнэгүй карт нээх, чөлөөт сэдвээр АХА тэмцээн явуулах г.м үйл ажиллагаануудыг амжилттай зохион байгуулав.

# Сэдвүүд
Аймгийн Нийтийн Номын Сан