“Музейн тогтвортой байдал ба сайн сайхны төлөө” сэдвийн дор музейн өдрийг аймгийн Музейн задгай талбайд олон нийтэд нээлттэй зохион байгууллаа.
2023-05-19

# Сэдвүүд
МЭДЭЭ