КАЗАХ ҮНДЭСНИЙ УЛАМЖЛАЛТ НАУРЫЗ БАЯРЫГ ТОХИОЛДУУЛАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ “АЙТЫС-2023” ТЭМЦЭЭН
2023-03-16
КАЗАХ ҮНДЭСНИЙ УЛАМЖЛАЛТ НАУРЫЗ БАЯРЫГ ТОХИОЛДУУЛАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ “АЙТЫС-2023” ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ
Нэг: Зорилго:
Казахын Ардын аман зохиолын нэгэн төрөл болох Айтысыг өсвөр, залуу үед танин мэдүүлэх, мартагдсан биет бус өв соёлыг сэргээн өвлүүлэх, хөгжүүлэх оюуны цар хүрээг тэлэх, цаашид олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэхэд оршино.
Хоёр: Хамрах хүрээ: Баян-Өлгий аймгийн иргэд
Гурав: Зохион байгуулагч: Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын
Тамгын газар, Соёл, урлагийн газар
Дөрөв: ХУГАЦАА: 2023 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр 15:00 цагаас Хөгжимт Драмын Театрт
Тав: БҮРТГЭЛ : 2023 оны 03 дугаар сарын 19 өдөр 14:00 цагт Хөгжимт Драмын Театрт
ШАГНАЛ
1-р байр өргөмжлөл, мөнгөн шагнал
2-р байр өргөмжлөл, мөнгөн шагнал
3-р байр өргөмжлөл, мөнгөн шагнал
4-р байр өргөмжлөл, мөнгөн шагнал
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС
# Сэдвүүд
МЭДЭЭ