“ДЭЛХИЙН ӨВ-МОНГОЛ АЛТАЙН ХАДНЫ ЗУРАГ 1:1” зургийн үзэсгэлэн Аймгийн ХДТеатрт зохион байгуулагдаж байна.
2022-11-30

# Сэдвүүд
МЭДЭЭ