“ГЭР БҮЛЭЭРЭЭ ГОЁЦГООЁ” ҮНДЭСНИЙ ХУВЦАС ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААН
2023-03-16
НАУРЗЫН БАЯРЫГ ТОХИОЛДУУЛАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ “ГЭР БҮЛЭЭРЭЭ ГОЁЦГООЁ” ҮНДЭСНИЙ ХУВЦАС ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ
Нэг. Арга хэмжээний зорилго:
Үндэсний хувцсыг эрхэмлэн дээдлэх, ур хийц дахин давтагдашгүй загварыг өвлүүлэх, орчин үеийн хэрэглээнд хэвшүүлэх, ард иргэдэд сурталчлах.
ХОЁР. Зохион байгуулах хугацаа
2023 оны 03 дугаар сарын 20 -ны өдөр 13.00 цагаас Спорт цогцолборт
Гурав. Хамрах хүрээ бүртгэл
 Баян-Өлгий аймгийн ард иргэд
 2023 оны 03 дугаар сарын 14-20-ний өдрийн 12:00 цаш хүртэл 9515-7557 дугаарт холбогдож бүртгүүлнэ үү.
Дөрөв. Төрөл:
 Казах үндэсний хувцастан /гэр бүл, хүүхэд /
Тав. Тавигдах шаардлага
 Гоёлын загвартай байх
 Бүрэн өмсгөлтэй байх
 Үндэсний хувцасны язгуур хэв шинжийг хадгалсан байх
Зургаа. шагнал урамшуулал
1. дүгээр байр – Өргөмжлөл, Мөнгөн шагнал
2. дугаар байр – Өргөмжлөл, Мөнгөн шагнал
3. дугаар байр – Өргөмжлөл, Мөнгөн шагнал
Тусгай байр – Өргөмжлөл
Тусгай байр – Өргөмжлөл
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС
# Сэдвүүд
МЭДЭЭ