АЙМГИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧИД СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр Баян-Өлгий аймгийн Соёл, урлагийн газрын албан хаагчид ЗГХА Соёл, урлагийн газрын үйл ажиллагаатай танилцаж, Соёлын яамнаас хэрэгжүүлж байгаа бодлого, төлөвлөлт, тайлагналт, салбарын статистик мэдээ, биет болон биет бус өвийн хадгалалт хамгаалалтын талаар холбогдох мэргэжилтнүүдээс сургалт авч, мэргэжил арга зүйгээр хангагдав.
2023-02-13

# Сэдвүүд
МЭДЭЭ